Cestou Integrální jógy

Jógu vnímám jako „návod na život“, mapu cesty, kterou jdeme všichni, aniž si to všichni možná uvědomujeme.

Znáte ten pocit, kdy na chvíli v životě ztratíte směr?

Všechno najednou drhne a běžné činnosti nás stojí dvakrát tolik úsilí než obvykle. Jak v dané chvíli nejlépe ztracený směr nalézt??

V roce 2016 jsem se rozhodla začít předávat střípky svých dosavadních zkušeností z praxe jógy dalším lidem. Mezi jednu z prvních klientek patřila má kamarádka Soňa. Soňa má výbornou znalost čínské medicíny a je schopná perfektně vnímat, co se odehrává v našich tělech. Ze spolupráce s ní jsem byla nadšená. Postupně jsem se s nadšením učila pracovat s dalšími klienty, jak jednotlivci, tak skupinami.

Sama jsem začínala jako studentka v roce 2008 s dynamickými styly Ashtanga jógy. Během let jsem postupně přešla k praxi klasické Hatha jógy. A zkoumala jsem i mnohé další směry: Mantry, Pranajámu, Shadow yogu, zkrátka vše co bylo v dané chvíli blízké mému srdci a dávalo mi hlubší smysl. Na dva roky jsem v praxi zakotvila u Qigongu. A přes tři roky jsem se věnovala zkoumání pohybu metodou izraelského učitele Ido Portala.

Miluji knihy, ze kterých čerpám spoustu námětů. Za poslední roky je mi velkou inspirací duchovní odkaz významné české osobnosti Františka Drtikola.

Položme si otázku, co dnes chápeme pod pojmem jóga?

Častou odpovědí bude čas strávený v jógovém studiu nebo fitness centru na podložce. Méně často nauka, meditace a různé druhy koncentračních technik. Která jóga z těch desítek konceptů, které jsou nám předkládány, je pro nás ta pravá?

Integrální cesta jógy.

Integrální jóga je o propojenosti. Nevidím chybu v chození na lekce, které svým názvem napovídají, že budou svým zaměřením vhodné právě pro mě a právě teď. Chybou však je domnívat se, že o tom je podstata jógy. Ta se totiž nachází v propojenosti. Zkusme ten pocit, který jsme danou praxí nebo cvičením načerpali přenést do běžného okamžiku dne. Tak jako se učíme být bdělí na hodině jógy s lektorem, zkusme být všímaví a bdělí v každém okamžiku.

V hlavě mi stále znějí slova, že duchovní život neexistuje. Jde jen o život probuzenější než byl ten, který jsme doposud vedli.

Pomáhám lidem skrze řeč těla, najít most k jejich duši. Jsem průvodce k vaší duši.  Můj příběh si přečtete zde >>