Co a kdo je nám v životě podporou?

Podpora druhých je jedním z nejdůležitějších faktorů, které nás provází po celý život. Osoba, která tuto podporu nemá, pociťuje určitou osamělost. Někdy to může způsobovat deprese, pochybnosti o sobě a pocity méněcennosti. Jaké druhy podpory potřebujeme a od koho ji můžeme očekávat?

Podpora může být materiální, emocionální, sociální, duchovní nebo jiného typu. Nejjednodušší formou hmotné podpory je existence pravidelného příjmu, který zajistí, že člověk má střechu nad hlavou a nebude hladovět.

Pokud nemáme nasycené tyto základní potřeby, většinou se dále nezaobíráme smyslem svého života. V aktuální době virové, plné nezvyklých opatření, je s našimi jistotami často všechno jinak. O jaké hodnoty se v této době opíráme? Já osobně věřím, že doba, která blízkosti na první pohled nesvědčí, naopak může nám všem otevřít oči, abychom si byli blíže. Blíže sobě a tím, že porozumíme sobě, se otevíráme blízkosti i směrem k druhým lidem.

Každý den této nezvyklé doby mění naše navyklé struktury a nabádá nás podívat se dovnitř sebe. Co se mnou tato situace a informace, které jsou nám předkládány, dělá uvnitř? A o jaké hodnoty a lidi kolem sebe se ve chvílích určité rozkolísanosti systému mohu opravdu opřít?

Důvěra.

Budování důvěry v sebe, a možná v něco vyššího nad námi, vidím jako jeden ze základních klíčů pro bytí v aktuální době. Když jsme obrazně řečeno natlačeni do kouta, můžeme zkoušet bojovat a podporovat tak agresi, anebo přijímat situaci s nadhledem. Nemluvím o přijímání jako rezignaci, spíš o práci s možnostmi, které nám daná situace nabízí a ovlivňovat to, co ovlivňovat můžeme – naše vědomé reakce a pozornost těla k emocím.

Emoční podpora je také důležitým faktorem pro duševní zdraví. Přítomnost někoho, kdo nás bude poslouchat, uklidňovat. Kdo nám řekne, že na tomto světě nejsme sami, a že vše bude v pořádku.

Podpora může pocházet také z pracovního prostředí. Nesnažte se každý problém vyřešit na vlastní pěst. Spolupráce s kolegy dokáže vaši práci posunout na úplně novou úroveň. V těchto okamžicích se lámou ledy, je snazší s někým zahájit konverzaci. Chcete-li získat podporu od ostatních, je nutné mít možnost sama někoho podporovat. Staré rčení, že „dostanete od ostatních to, co dáváte ostatním“, je velmi pravdivé. Schopnost naslouchat, porozumět a podporovat ostatní, je velmi důležitá vlastnost, která nás podporuje v procesu života.

Pomáhám lidem skrze řeč těla, najít most k jejich duši. Jsem průvodce k vaší duši.  Můj příběh si přečtete zde >>