Můj příběh

Průvodce k vaší duši. Pomáhám lidem skrze řeč těla, najít most k jejich duši.

Můj příběh

Dnes žiji život, ve kterém se cítím šťastná. Naučila jsem se porozumět signálům svého těla a hlasu duše. Přijímat s otevřeností výzvy každého nového dne. Jednoduše jsem našla spojení sama se sebou a radost z poznání.

Moji cestu křižovaly různé náročné životní situace.

Prošla jsem si obdobími, kdy jsem "znuděná" životem vnímala nespočet překážek. Jejich mechanické odstraňování mi nedávalo žádné dlouhodobější uspokojení. Pod vlivem společnosti jsem se snažila držet správný směr a držet se toho, co se od nás očekává, bez hlubšího vědomí vlastní identity.

Jeden z několika důležitých momentů zastavení přišel před třinácti lety. Rozhodla jsem, že mým cílem je stát pevně ukotvená v sobě. Nebylo mi zdravotně dobře a „problémové“ myšlenky se jedna po druhé neslyšně vepisovaly do mého těla formou nejrůznějších bolestí hlavy, alergií a disharmonií hormonálního systému. Dělo se to tak dlouho, dokud mě nepřinutily vnímat samu sebe jako ten nejdůležitější nástroj co nám byl dán.

Rozhodla jsem se aktivně a vědomě hledat hlubší smysl a důvod, proč jsem se ocitla v této situaci. V situaci, která mě začala učit pokoře a vděčnosti. Současně s tím jsem v sobě začala objevovat jakýsi vnitřní zrak, který mi dnes pomáhá nahlížet jak do sebe, tak při práci do ostatních.

Možnost svobodného rozhodování považuji za velmi zásadní. Každý máme v životě jinou výchozí pozici. Každý den drobnými rozhodnutími ovlivňujeme náš život.

Krok kupředu, HURÁ.

Tak jako dítě má radost z každého kroku, když se poprvé postaví na nohy a občas pláče, když upadne, jsem se i já rozhodla zkusit kroky malé i velké. Občas jsem si u toho pěkně „odřela kolena“, když jsem sama spadla. Pořád tu ovšem bylo vědomí čisté radosti a okamžiky spočinutí v přítomnosti, které mě vedly a vedou stále kupředu.

V roce 2008 jsem na své cestě našla ukazatel směrem k józe. Začala jsem s dynamickými styly jógy u Andrey Smékalové a Kateřiny Novákové. S pozdější praxí pranajámy a některých očistných technik se u mě zvýšila vědomá citlivost těla na emoce.

Přešla jsem k jemnější praxi Hatha jógy a Meditaci. Možnosti těla jsem zkoumala pohybovou metodou s výborným učitelem Petrem Růžičkou a jeho Ido Portal Method, jednoho z cvičebních systémů, který mi začal měnit život. Vlivem jemnějších praxí jógy s Míšou Svatošovou a cvičení s Petrem jsem začala vnímat jinak své tělo i jinak uvažovat.

Pohyb a mysl, mysl a pohyb jako dvě neoddělitelné části. Velkou inspirací je mi současně Taiji a Qigong pod vedením učitele Honzy Pletánka, se kterými má praxe začala nabírat nový rozměr. Dále se má cesta začala ubírat směrem k psychosomatice a psychologii.

Později, v roce 2016 jsem začala vnímat potřebu zacílit pozornost jedním směrem, blíže ke zdroji. Podívala jsem se za strachy, které nás brzdí cestou k esenci uvnitř nás samých. Navracím se teď k metafoře s dítětem, které natahuje ruce o pomoc automaticky. Ve chvílích krize jsme sami sobě často nejblíže a čistotou dětské mysli „natahujeme“ ruce tam, kam nás volá srdce a náš vnitřní hlas, dovolíme-li si ho poslouchat.

Podané ruce. Učím lidi možnosti, jak vnímat citlivěji sebe skrze pohyb a kontakt. Najít spojení se sebou. Hledat zdroj uvnitř sebe. Hledat světlo uvnitř nás. Moje práce je o pomoci člověku najít cestu k uzdravení a pocitu "naplněnějšího – šťastnějšího" života. Čerpám ze zkušeností ze své desetileté praxe jógy. Zaměřuji se na techniky spojené s vědomím dechu. A jako kouč provázím slovy po krajině vaší mysli.